Ansökan

Utbildning utav

Feng Shui konsulter

- ansökan

www.svenskafengshuiforbundet.se

 

ANSÖKNINGSBLANKETT KONSULTUTBILDNING

 

Utbildningstart___________________Ort____________________________________

 

Namn________________________________________________________________

 

Adress_______________________________________________________________

 

Postnummer och ort_____________________________________________________

 

Telefon dagtid___________________Kvällstid________________________________

 

E-mail________________________________________________________________

 

Yrke/Sysselsättning_____________________________________________________

 

Faktureringsadress om annan än ovan

 

Företag_______________________________________________________________

 

Kontaktperson_________________________________________________________

 

Adress_______________________________________________________________

 

Postnummer och ort_____________________________________________________

 

Telefon_______________________________________________________________

 

AVGIFT

Del 1, 26 500 kr inkl moms (21 200 kr exkl moms) fördelas enligt följande:

Anmälningsavgift: 4 500 kr inkl moms betalas i samband med anmälan till bankgiro 403-4880

Kursavgift:22 000 kr inkl moms betalas via faktura enligt, se betalningsalternativ.

 

 

Kurslitteratur och fika ingår i priset. Kost och logi ingår ej i priset.

 

SKOLANS VILLKOR

Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid återbud. Om du avbryter utbildning återbetalas ej kursavgift, då du uppburit en plats. Vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg erbjuds du plats i nästkommande utbildningstillfälle. Om skolan av någon anledning måste ställa in en kursstart återbetalas hela inbetalt belopp.

 

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Home harmony, Gitarrvägen 10, 342 33 Alvesta

Bifoga ett brev där du berättar om dig själv och varför du valt att gå utbildningen. Delge gärna tankar och förväntningar inför kursen, har du tidigare gått utbildningar inom feng shui i så fall vilka.

 

UNDERTECKNANDE OCH ANMÄLAN

Härmed ansöker jag till ovanstående utbildning och läst igenom och förstått villkoren och accepterat dem.

 

Ort och datum______________________________________________________

 

Namnteckning______________________________________________________

 

 

 

Utbildning till Auktoriserad Feng Shui-konsult

 

Markera med kryss vilet betalningsalternativ du väljer.

 

 

 

 

BETALNINGSALTERNATIV

 

☐Alternativ 1: Anmälningsavgift 4 500 kr betalas vid anmälan.

Resterande 22 000 kr betalas tre veckor innan kursstart.

 

☐Alternativ 2: Anmälningsavgiften 4 500 kr betalas vid anmälan.

Resterande 22 000 kr delas upp på två inbetalningar första delen betalas tre veckor innan kursstart, andra delen betalas tre veckor innan andra kurstillfället.

home harmony © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use