Konsultutbildning

Utbildning utav

Feng Shui konsulter

 

Skolan vänder sig både till dig som vill utöva feng shui som yrke eller vill bredda sin kompetens inom olika yrkeskategorier och har höga krav på kvalitet, kursinnehåll och lärarkompetens. Utbildningen väder sig också till alla som är intresserad av heminredning, offentliga miljöer, trädgårdsdesign, psykologi, filosofi, medial- och personlig utveckling

www.svenskafengshuiforbundet.se

Utbildningen sträcker sig över ett halvår med tre obligatoriska träffar, Del 1 totalt 9 alt 12 dagar + hemstudier. Utbildningen varvas med lärarledd undervisning, grupparbete och praktik. Tiden mellan sammankomsterna arbetar du med ett projekt, hemuppgifter och självstudier. Efter avslutad utbildningen, får alla deltagare ett intyg. För den som vill finns det möjlighet till examination. Därefter finns det möjlighet till Del 2 vidareutbildning/påbyggnad.

 

Kursplan

För att bli en kompetent, duktig och analytisk Feng Shui konsult krävs det många olika delar som sammanfogas till en helhetsbild. I den här utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik i feng shui och läroämnen som utvecklar dina sinnen, som kan bli ett redskap och stöd i yrket eller privat.

Vi fokuserar på användbarheten där särskild tonvikt läggs på design med omtanke om människors yttre och inre och dess omgivande miljöer.

Under utbildning kommer du att lära dig bl a

 • de fem himmelska djuren
 • yin & yang – principerna
 • de fem elementen – hur använder vi dem
 • chi-flödets påverkan, att aktivera eller eliminera
 • symboler
 • historik – ett sätt att få förståelse
 • rensa & röja – förståelse av fritt chi flöde och kunskap om svårigheter
 • färger – färgpsykologi och färglära
 • i ching och trigrammen
 • baguan
 • former – hur påverkas en miljö av former och vilka påföljder skapas
 • ming kua – fördelaktiga och ofördelaktiga riktningar
 • feng shui coaching
 • jordstrålning, geopatisk stress
 • space clearing
 • designar med omtanke
 • yrket – Feng Shui-konsult
 • värdefulla komplement
 • introduktion till klassisk feng shui
 • människan i samspel med dess omgivning – ett  energisystem

 

 

 

GRATTIS till Evelina, Ulrika och Elisabet och

lycka till med certifieringen!

Examination

 

För auktorisation till Feng Shui-konsult lämnas efter genomförd utbildning (Del 1) ett avslutande arbete in av eleven. Arbetet godkänns enligt skolans krav och normer. Därefter utdelas ett diplom som visar att eleven är godkänd och kan titulera sig Auktoriserad Feng Shui-konsult.

 

Särskilda förkunskaper

 

Inga.

home harmony © 2016 • Privacy Policy • Terms of Use