Lärare

Lärare på utbildningen

Skolan är auktoriserad skola genom Svenska Feng Shui Förbundet, och följer förbundets krav och riktlinjer på godkända lärare. Våra lärare är mycket kompetenta och vana föreläsare och lärare, med många års erfarenhet inom ämnet.

Gästföreläsare

 

Är erkända föreläsare och experter inom sina respektive områden. Vi inbjuder också intressanta gästföreläsare allt eftersom utveckling sker, där nya frågeställningar uppkommer inom olika ämnen. Allt för att erbjuda våra elever det allra bästa.

Utbildningsansvarig och

huvudlärare

 Annelie Stemberger

 Gästföreläsare och assistent

Gudrun H Bengtsson

Gästföreläsare

Ulrika B Stigsdotter

Elever som gått utbildningen 2014-2015, Evelina, Elisabet och Ulrika

http://ulrikabstigsdotter.blogspot.se/